O Studiu

Studio Baletowe Classica powstało w 2009 roku; jego założycielką jest Karolina Momot, absolwentka wydziału Choreografii i Technik Tańca łódzkiej Akademii Muzycznej.

Od początku ideą szkoły było kształcenie artystyczne, ze szczególnym akcentem na rozwijanie wrażliwości, kreatywności i zamiłowania do tańca.

Z czasem program Studia został poszerzony: dziś szkoła prowadzi zajęcia z baletu klasycznego, tańca jazzowego i współczesnego oraz  gimnastyki artystycznej i akrobatyki; są też zajęcia taneczno – umuzykalniające dla najmłodszych oraz taniec i gimnastyka taneczna  dla dorosłych według autorskiego programu „Balans”. Wszystkie wymienione techniki uzupełniają się, umożliwiając tancerzom wszechstronny rozwój - tak, by każdy zainteresowany nauką w Studiu znalazł w ofercie szkoły coś dla siebie. Grupy podzielone są według wieku i stopnia zaawansowania: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Naukę mogą rozpocząć już kilkulatki – dzieci od 2. roku życia – natomiast górnej granicy wieku nie ma.

Poza siedzibą główną mieszczącą się w Oświęcimskim Centrum Kultury Studio prowadzi zajęcia w filiach w Pisarzowicach i Libiążu.

Każdy sezon artystyczny podsumowywany jest występem na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury; w trakcie roku tancerze prezentują się też przed publicznością podczas otwartych Lekcji Pokazowych. Oprócz szlifowania techniki ruchu uczniowie poznają również teorię tańca, uczą się prawidłowego nazewnictwa i poszerzają wiedzę ogólną z zakresu sztuki. Regularne zajęcia urozmaicane są konkursami, prelekcjami i projekcjami spektakli. Tancerze grup zaawansowanych biorą udział w konkursach tańca poza Studiem, a mniejsze i większe sukcesy niezmiernie cieszą zarówno ich samych, jak i pracujących z nimi pedagogów.

Staramy się podzielić zamiłowaniem do sztuki. Chcemy, by Studio było miejscem, w którym można realizować pasje, rozwijać artystyczne uzdolnienia, uczyć się odpowiedzialności i cierpliwości, przyjemnie i aktywnie spędzać czas, zawierać przyjaźnie… Ale przede wszystkim, by uczestnicy zajęć dobrze się w Studiu czuli, a nauka tańca była okazją do wszechstronnego rozwoju.